" آسوشیتدپرس- سقوط قیمت نفت به اقتصاد ایران ضربه می زند.

" آسوشیتدپرس- اطلاعات جاسوسی، طرح های مخفیانه ایران را برای آزمایش و پیشرفت برنامه هسته ای آشکار کرد.

" یونایتدپرس- ایران و ترکیه همکاری های خود در بخش انرژی را توسعه می دهند.

" مسکونیوز- روسیه آمریکا را به دلیل اعمال تحریم علیه شرکت های روسی به جرم معامله با ایران مورد شماتت قرار داد.


دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X